De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een zorgaanbieder voor EUR 70.000 beboet voor het niet tijdig melden van een concentratie. Dit is de eerste keer dat een boete wordt opgelegd door de NZa wegens het niet – of zoals in dit geval het te laat – melden van een fusie. Deze boete moet een signaal afgeven aan zorgaanbieders: meld uw fusie tijdig!

De fusie tussen de zorgaanbieders vond plaats in 2015 en had dus toen gemeld moeten worden bij de NZa. Begin 2016 kwam dit aan het licht. De fusie is toen alsnog door de zorginstelling gemeld bij de zorgautoriteit. Bij het vaststellen van de boete is in overweging genomen dat de overtreding alsnog door de zorginstelling zelf is gemeld en dat er volledige medewerking is geboden gedurende het onderzoek.

Een concentratie waarbij (in ieder geval) één zorgaanbieder is betrokken die door meer dan vijftig personen zorg doet verlenen, moet worden gemeld bij de NZa, voordat zij tot stand mag worden gebracht. De meldingsplicht geldt bijvoorbeeld ook indien een zorginstelling met een onderneming wil fuseren die géén zorgactiviteiten uitvoert. Denk hierbij aan schoonmaak, - horeca, of beveiligingsdiensten.

De NZa voert enkel een procedurele (‘check-the-box’) toets uit waarbij onder meer wordt gekeken of de plannen zorgvuldig zijn afgestemd met de betrokkenen, zoals het personeel en cliënten.