De uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven stijgen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Tussen 2014 en 2015 stegen de uitgaven van € 1,74 miljard naar EUR 1,84 miljard. De cijfers van het jaar 2015 zijn nog niet volledig: volgens de NZa kan deze groei rond de 6,7% uitkomen.

De Monitor uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg maakt deel uit van een pakket van maatregelen van de minister van VWS om te zorgen dat dure geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk blijven. Het gaat om geneesmiddelen die verstrekt worden in ziekenhuizen en zo duur zijn dat ze apart van de behandeling gedeclareerd worden, een zogeheten ‘add-on geneesmiddel’. In 2015 werden zo’n 183.000 mensen behandeld met deze add-on geneesmiddelen.

De NZa ziet verschillende oorzaken voor de stijging van de kosten. Zo worden nieuwe geneesmiddelen steeds duurder. Met name in de eerste jaren na de introductie van een medicijn op de markt is een sterke kostenstijging te zien. Dat komt omdat het geneesmiddel al snel bij meer indicaties en dus bij meer patiënten wordt ingezet. Tevens is er een trend te zien dat nieuwe geneesmiddelen in aanvang meer kosten dan voorheen. Waar er in 2013 nog EUR 5 miljoen werd uitgegeven aan nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen, was dit in 2014 EUR 12 miljoen en in 2015 EUR 14 miljoen.

Het meeste geld wordt uitgegeven aan medicijnen tegen kanker. In 2015 kwam dit neer op zo’n EUR 727,1 miljoen euro; een stijging van 15,4% ten opzichte van het jaar 2014. Daarnaast is er een opvallend sterke stijging te zien van het gebruik van medicijnen voor oogziekten. De uitgaven aan deze geneesmiddelen zijn met 65% gestegen tot zo’n EUR 36,5 miljoen in het jaar 2015. Een verklaring hiervoor is dat het aantal indicaties (er zijn meerdere vormen van oogziekten) van twee specifieke geneesmiddelen is uitgebreid van één naar vier. Hierdoor is ook het aantal patiënten gegroeid dat hiermee wordt behandeld.

Volgens de NZa is er nog veel winst te boeken op het gebied van dure geneesmiddelen. Zo zouden ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij de introductie van een nieuw medicijn direct afspraken kunnen maken. Daarnaast adviseert de NZa zorgverzekeraars om op tijd inzicht te geven bij welke ziekenhuizen zij welke behandelingen met dure medicijnen inkopen. Ten slotte is het belangrijk dat ziekenhuizen de zorgverzekeraars tijdig betrekken wanneer zij financiële knelpunten ondervinden bij de verstrekking van geneesmiddelen en hierdoor patiënten moeten doorverwijzen.