Het geneesmiddelenbeleid is aan ingrijpende veranderingen onderhevig. De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw beleid met als speerpunten het stimuleren van innovatie, patiënten toegang bieden tot nieuwe medicijnen en de zorg betaalbaar houden.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt het belang van de farmaceutische industrie. Innovatieve geneesmiddelen die tegenwoordig op de markt komen, kunnen de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk verbeteren of zelfs genezen. De hoge kosten van deze medicijnen, soms tot wel 500.000 euro per patiënt per jaar, vormen echter een obstakel. De hoge kosten leiden volgens de minister tot onbetaalbare zorg en daar zal de patiënt uiteindelijk nadeel van ondervinden.

De Minister acht het problematisch dat Europese maatregelen, die ooit bedoeld waren om innovatie te stimuleren, nu vooral door de industrie worden gebruikt om het monopolie op nieuwe geneesmiddelen te behouden. Met hoge prijzen tot gevolg. Het kabinet benadrukt dat samenwerking belangrijk is, zowel op internationaal niveau tussen lidstaten als op nationaal niveau tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Om samenwerking te stimuleren wordt het Platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen opgericht.

Ter bevordering van innovatie pleit het kabinet voor nieuwe businessmodellen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Hierbij moet ook de rol van de overheid veranderen. Het kabinet wil voortaan voorwaarden stellen aan investeringen van de overheid: als het geneesmiddel een succes wordt, moet een deel van de opbrengst ook worden terugbetaald. Ook stelt het kabinet 10 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar methoden waarmee van tevoren kan worden vastgesteld of een medicijn bij een bepaalde patiënt aanslaat, wat moet leiden tot een effectievere inzet van medicijnen.