Met ingang van het contractjaar 2019 zullen zorgverzekeraars in contracten met zorgaanbieders uniforme bepalingen gebruiken voor declaraties. De uniforme bepalingen zijn neergelegd in de Uniforme Declaratieparagraaf en zullen worden toegepast in contracten betreffende eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. De declaratieparagraaf is vastgesteld met inbreng van de brancheverenigingen en is een aanvulling op de Algemene Bepalingen voor de zorginkoop eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg die vorig jaar zijn geïntroduceerd. Toepassing van de Uniforme Declaratieparagraaf leidt bij zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders tot een vermindering van de administratieve lasten. Bij zorgverzekeraars zal het opstellen en onderhouden van contracten vereenvoudigd worden en bij zorgaanbieders zullen de lasten afnemen doordat het 'zoeken naar de verschillen' in contracten niet meer nodig is.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 20