Download PDF version

Lovforslaget om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger, som vi tidligere har skrevet om her, er blevet vedtaget den 12. maj 2016. Loven træder i kraft den 1. juli 2016 og vil have virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Lovforslaget som vedtaget er vedhæftet.