In vervolg op de behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit gepubliceerd waarbij de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris per 1 mei a.s. (naar keuze) komt te vervallen. Het Besluit loopt vooruit op een wetswijziging, die naar verwachting per 1 januari 2017 in werking zal treden.

Tot 1 januari biedt het Besluit de vennootschap en de commissaris een keuze: wel of niet loonheffing inhouden op de commissarisbeloning. Vanaf 1 januari 2017 zal de commissaris niet meer als werknemer worden beschouwd, tenzij de vennootschap en de commissaris via ‘opting-in’ aan de Belastingdienst mededelen dat die commissaris wel als werknemer wordt beschouwd.

Ons commentaar

De fictieve dienstbetrekking van de commissaris komt te vervallen. Tot 1 januari kan een beroep worden gedaan op het Besluit om geen loonheffing meer te hoeven inhouden. Vanaf 1 januari moet een beroep worden gedaan op ‘opting-in’ om toch nog loonheffing te kunnen inhouden. Aangezien de keuze gevolgen kan hebben voor (onder meer) de toepassing van de 30%-regeling, de fiscale positie van de commissaris die in het buitenland woont, de aangifteplicht voor de inkomstenbelasting, de socialeverzekeringsplicht en het verschuldigd worden door de commissaris van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering, is het aan te raden die keuze niet te lichtvaardig te maken. Het is in veel gevallen maatwerk.