De NZa voert per 2018 drie wijzigingen in met betrekking tot haar transparantieregels voor de zorginkoop. Het doel van deze regels is om de transparantie in het zorginkoopproces voor zorgaanbieders en verzekeraars te vergroten en daarmee het zorginkoopproces te ondersteunen. Op grond van deze regels zijn zorgverzekeraars bijvoorbeeld verplicht om uiterlijk op 1 april het beleid en de procedure van de zorginkoop te publiceren en moeten zij na deze publicatie voldoende beschikbaar zijn voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders. De drie wijzigingen van de transparantieregels houden in dat:

(i) zorgverzekeraars een overzicht moeten toevoegen aan het inkoopbeleid met hierin de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het inkoopbeleid van vorig jaar;

(ii) zorgverzekeraars en zorgaanbieders tijdig een duidelijke reactie moeten geven op elkaars vragen; en

(iii) patijen een minimale termijn van vier weken krijgen om een eerste voorstel te bestuderen, tenzij partijen daarover andere afspraken hebben gemaakt.

LEES HIER DE VOLLEDIGE ZORG NEWS UPDATE VAN WEEK 48