Op 8 mei jl. gingen de werkgeverorganisaties akkoord met de invoering van een derde jaar WW-uitkering voor werklozen met een langer arbeidsverleden, waarmee de eerdere versobering van de WW ongedaan werd gemaakt. De instemming is niet geheel vrijwillig door de werkgevers verleend. De vakbonden weigerden verder te onderhandelen over hervormingen op de arbeidsmarkt, zolang de werkgevers niet akkoord gingen met de wijze van financiering van het derde WW-jaar. De werkgevers hebben hun instemming slechts verleend onder de voorwaarde dat de werknemerspremie daadwerkelijk een werknemerspremie blijft en de gekozen financieringsmethode niet tot administratieve lasten zal leiden. De werkgevers vrezen dat de gekozen methode - waarbij de werkgevers de eerste twee jaar de premie afdragen -en de werknemers voor het derde jaar - , in de toekomst ertoe zal leiden dat de vakbonden willen laten compenseren middels loonsverhogingen.