23 березня 2017 року Верховна Рада України прийняла три закони, які істотно змінюють законодавче регулювання володіння та розпорядження корпоративними правами (акціями) господарських товариств, зокрема акціонерних, та правове регулювання щодо необов’язковості використання печатки суб’єктами господарювання.

  • Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» вносяться істотні зміни в регулювання діяльності акціонерних товариств, спрямовані на імплементацію Директиви 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Зокрема, передбачається: (i) право міноритарних акціонерів вимагати від власника 95 відсотків акцій обов'язкового придбання за справедливою ціною належних їм акцій, та (ii) право власника 95 відсотків акцій вимагати від міноритарних акціонерів обов'язкового продажу належних їм акцій. Також, буде впроваджений механізм придбання контрольного пакету акцій приватного акціонерного товариства та придбання контрольного та значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства, що передбачає чітку послідовність дій в таких придбаннях.

  • Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» на законодавчому рівні врегульовується укладення акціонерного договору акціонерами акціонерних товариств та договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю («корпоративного договору») учасниками (засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю.

Це революційна новела для українського корпоративного законодавства, що дозволяє домовлятися про порядок ведення управління товариством на власній розсуд, передбачати обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій чи корпоративних прав до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких сторона договору вправі або зобов’язана придбати або продати акції чи корпоративні права товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

  • Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» передбачається, що наявність або відсутність печатки не створює жодних юридичних наслідків, державним органам заборонено вимагати наявність печатки на документах, вводиться адміністративна відповідальність за вимогу щодо проставлення печатки на документі.

Чітке регулювання питань, пов’язаних зі скасуванням вимоги щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями істотно спростить ведення господарської діяльності та сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Вищезазначені закони наберуть чинність після підписання Президентом України та офіційного опублікування, яке очікується найближчим часом.