De joint venture tussen de bank en de telecomoperator kadert binnen de aankondiging die begin dit jaar werd gedaan om een Belgische standaard voor betalingen via smartphones te lanceren. Bedoeling van deze joint venture is dat Belgische consumenten via het platform hun mobiele telefoons kunnen gebruiken voor het aankopen van goederen of diensten, dat zij coupons kunnen inruilen of hun klantenkaart kunnen gebruiken wanneer zij de mobiele app van de deelnemende handelaar bezoeken.

De Commissie heeft de voorgenomen transactie aan de EU-concentratieverordening getoetst en is tot de vaststelling gekomen dat deze transactie geen ernstige concurrentieproblemen met zich meebrengt aangezien het gaat om een snel groeiende markt waarop het nieuwe bedrijf vrij snel te maken zal krijgen met diverse concurrenten.

De Commissie is nagegaan wat de impact van deze operatie is op de opkomende sector van de m-commerce in België waarbij ze met name heeft gekeken naar de mogelijke effecten van deze joint venture op de markt voor de retaillevering van mobiele portemonnees. De joint venture zal werken met een mobiele app die klanten gratis kunnen downloaden en die vervolgens zal aangesloten zijn op één of meer onafhankelijke betaalportemonnees waar klanten hun betaalkaartgegevens kunnen opladen. De Commissie wijst er op dat uit marktonderzoek blijkt dat er al diverse aanbieders van mobiele portemonnees bestaan (zoals bv. PayPal) of toch zeer waarschijnlijk tot de markt zullen toetreden wat leidt tot gezonde concurrentie tussen de aanbieders.

Bovendien wijst de Commissie op het feit dat er maar een beperkte overlapping is tussen Belgacom en de joint venture op de markt voor de levering van mobiele advertentiediensten.

BNP Paribas Fortis zal volgens de Commissie niet in staat zijn concurrerende mobiele portemonnees schade te berokkenen door restricties in te voeren op het gebruik van haar betaalkaarten op die portemonnees omdat er voldoende alternatieve betaalkaarten bestaan. Daarenboven beschikt Belgacom niet over de technische mogelijkheid om de toegang tot haar mobiel netwerk te blokkeren voor concurrerende mobiele portemonnees.

De joint venture zal ten slotte ook geen schade kunnen berokkenen aan mobiele netwerkexploitanten die concurreren met Belgacom door geen toegang te verlenen aan haar mobiele portemonnee aangezien er vele andere portemonnees reeds bestaan of nog zullen ontstaan.

Sixdots is de nieuwe merknaam geworden voor het project, hetgeen verwijst naar de 6-cijferige pincode die de gebruikers moeten invoeren als ze een mobiele betaling willen uitvoeren. Het ondersteunende technische platform zal in januari 2014 operationeel zijn. De commerciële lancering is gepland voor de lente van 2014.