Ondanks een gevoelige tik van het Hof van Justitie vorig jaar in de Intel-zaak heeft de Commissie zich niet uit het veld laten slaan op het gebied van misbruik van machtspositie. Zo maakte Eurocommissaris Vestager eind januari opnieuw een record-boete van bijna één miljard bekend voor Quallcom vanwege exclusiviteitsvergoedingen die het uitkeerde aan Apple. Het is dus niet waarschijnlijk dat het Intel-arrest tot een veel terughoudender benadering zal leiden bij de Europese Commissie. Ook ACM heeft vorig jaar flink uitgepakt met een boete voor NS. Deze zaak is één van de grootste wapenfeiten van ACM’s bestuursvoorzitter Chris Fonteijn, die dit voorjaar zal terugtreden. De vraag is welke prioriteiten zijn opvolger zal stellen. Sluit de Mededingingswet 20 jaar na inwerkingtreding nog wel aan bij de digitale wereld waarin vragen over marktmacht en databescherming centraal staan? Krijgt de handhaving van beperkingen in verticale overeenkomsten bij ACM straks wel prioriteit? Of zet ACM haar focus op consumentenzaken door?

Kortom: 2018 belooft een mededingingsrechtelijk interessant jaar te worden. Zoals u gewend bent van ons, vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste verwachte ontwikkelingen.