Disclaimers är negativa tekniska särdrag som tar bort innehåll från ett patentkravs skyddsomfång. Disclaimern kan ha eller sakna stöd i den ursprungligen inlämnade patentansökningen. Fram till nu har tre hänvisningar skett till Stora Besvärskammaren vid det europeiska patentverket beträffande disclaimers som har eller saknar stöd i den ursprungligen inlämnade patentansökningen.

Stora Besvärskammarens beslut G 1/03 och G 2/10 (hädanefter hänvisade till som G 1/03) fastställde att disclaimers utan stöd i den ursprungligen inlämnade ansökningen kan tillåtas för att få nyhet gentemot europeiska patentansökningar som lämnats in innan men publicerats efter inlämningsdatumet för den aktuella patentansökningen eller gentemot prior art som utgör ett oavsiktligt föregripande. Vidare kan en disclaimer utan stöd i den ursprungligen inlämnade ansökningen vara tillåten för att ta bort innehåll som är undantaget från patenterbarhet av icke tekniska skäl.

Stora Besvärskammarens beslut G 2/10 handlade explicit om disclaimers med stöd i den ursprungligen inlämnade ansökningen och fastslog även att det patentsökta föremålet som blir kvar efter att en disclaimer införts måste vara explicit eller implicit, men direkt och otvetydigt, beskrivet i patentansökningen såsom ursprungligen inlämnad (det s.k. gyllene standardtestet).

Den aktuella hänvisningen kommer från beslutet T 437/14 som rör ett patentkrav som ändrats genom införande av två disclaimers som båda saknar stöd i den ursprungligen inlämnade patentansökningen för att på så sätt ta bort nyhetsförstörande innehåll beskrivet i två olika dokument, vilka ansågs vara oavsiktliga föregripanden av uppfinningen. I beslutet uttrycker den tekniska besvärskammaren åsikten att G 2/10 även rör disclaimers som saknar stöd i den ursprungligen inlämnade ansökningen, men noterar att detta G-beslut inte tillämpats på ett konsekvent sätt i rättsfall som rör disclaimers som saknar stöd i den ursprungligen inlämnade ansökningen. Vidare är resultatet i det aktuella fallet avhängigt hur G 1/03 och G 2/10 tillämpas. Därför hänvisade den tekniska besvärskammaren följande frågor till Stora Besvärskammaren.

1. Ska standarden som hänvisas till i G 2/10 för om disclaimers ska vara tillåtna under Artikel 123(2) EPC, d.v.s. om fackmannen skulle, med användande av hens allmänna tekniska kunskap, betrakta föremålet som återstår i patentkravet efter att disclaimern införts som explicit eller implicit, men direkt och otvetydigt, beskrivet i patentansökningen såsom ursprungligen inlämnad, även tillämpas på patentkrav innefattande disclaimers som saknar stöd i den ursprungligen inlämnade patentansökningen? 2. Om svaret på den första frågan är ja, ska man bortse från G 1/03 när det gäller undantagen för disclaimers som saknar stöd i patentansökningen såsom ursprungligen inlämnad i svaret under punkten 2.1? 3. Om svaret på den andra frågan är nej, d.v.s. om undantagen beträffande disclaimers som saknar stöd i patentansökningen såsom ursprungligen inlämnad såsom definierat i svaret i punkt 2.1 i G 1/03 tillämpas utöver den gyllene standarden, får denna standard modifieras med hänsyn till dessa undantag?

Om ni önskar diskutera hur denna hänvisning till det europeiska patentverkets Stora Besvärskammare kan påverka er(a) patentansökning(ar) så tveka inte att kontakta Valea.