אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

Click Here for English Version

[Screen_Shot_...]

עדכון דיני ניירות ערך

הרשמה      |      צור קשר      |      English

30 מרץ 2016

[Facebook] [LinkedIn]

האם הבורסה תהפוך לחברה למטרות רווח?

באחרונה מקדמת רשות ניירות ערך תכנית לשינוי מבנה הבורסה, במטרה להפוך אותה תחרותית ואטרקטיבית יותר לחברות הנסחרות במסגרתה. כיום, הבורסה לניירות ערך בתל אביב היא חברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות, המאוגדת שלא למטרות רווח. לחברי הבורסה אין זכויות הוניות בחברה זו והם אינם רשאים לקבל ממנה רווחים. רק חברי הבורסה, קרי הגופים שהם הבעלים של הבורסה, נהנים מגישה למסחר במסגרתה וכותבי התזכיר מציינים כי מספר הגורמים הנהנים מגישה למסחר בבורסה בת"א נמוך משמעותית ממספרם של גורמים כאלה בבורסות מקבילות בעולם.

על רקע זה מוצע שינוי מבני במסגרת תזכיר חוק חדש של רשות ניירות ערך. המטרה היא להפוך את הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר, המסוגל להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל. כמו כן השינוי נועד לאפשר תשתית איתנה והכרחית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגים, לפעילותן של בורסות נוספות בישראל ולאפשרות גיוס הון על ידי הבורסה עצמה. שינוי מבנה הבעלות בבורסה יוביל לביטול השליטה ההיסטורית של הבנקים בבורסה.

מרכז השינוי המוצע הוא בהפיכת התאגדות הבורסה לחברה למטרות רווח, במבנה שבו הבעלות בהון מניותיה מופרד מהגישה למסחר. הגישה  למסחר לא תותנה עוד בקשרי בעלות בבורסה אלא תיעשה באמצעות התקשרויות חוזיות בין הבורסה לבין חברים פוטנציאליים ובכך תיווצר בורסה מוכוונת שוק פשוטה ויעילה. על מנת לגוון את הרכב בעלי המניות בבורסה ולתמרץ את חברי הבורסה הנוכחיים למכור את אחזקותיהם בבורסה, נקבע כי אחזקותיהם מעבר לשיעור של חמישה אחוזים יורדמו ולא יקנו כל זכויות. עוד נקבע, כי כאשר בעלי המניות הנוכחיים בבורסה ימכרו את אחזקותיהם הם יחויבו במס רווח הון של 100% בגין מלוא רווח ההון שיצמח להם ממועד שינוי המבנה בבורסה.

נכון להיום, זכויות ההצבעה בבורסה מתחלקות באופן שווה בין כל חברי הבורסה. עם שינוי מבנה הבורסה כאמור לעיל, יחזיק כל בעל מניות בבורסה בזכויות הצבעה ובזכויות הוניות, בהתאם לחלוקה שתוחלט על דעתם.

כחלק מהשינוי המוצע מציע התזכיר החדש לחזק את מנגנוני הפיקוח על הבורסה, ליישם הסדרי ממשל תאגידי בפעילות הבורסה, לאפשר לשר האוצר להעניק רישיונות לפתיחת בורסה ועוד. 

הפניות: תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס')(שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016 .
לעיון בתזכיר החוק המלא לחץ כאן.
 

[Facebook] [Twitter] [GooglePlus] [LinkedIn]

אין באמור בניוזלטר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין הרלוונטיים במשרד נשיץ ברנדס אמיר.

הרשמה לעדכוני לקוחות

ליצירת קשר:

[jfeuchtwanger]

עו״ד יוני פויכטונגר
טלפון: 036235165
מייל:  jfeucht@nblaw.com

[Roi]

עו״ד רועי תורג׳מן
טלפון: 036235096
מייל: rturgheman@nblaw.com

עורכת ומחברת הידיעון עו"ד ד"ר שרון ידין
תרגום לאנגלית: עו״ד הלן רזיאל

נשיץ ברנדס אמיר ושות׳ | רחוב תובל 5 תל אביב | 6789717 | 03-623-5000 | www.nblaw.com
להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם