De Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft geoordeeld dat Hema bijna 4,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan Levi’s. Aanleiding hiervoor zijn de stiksels op de achterzakken van de spijkerbroeken van Hema. Deze zouden te veel lijken op de ‘Arcuate’ stiksels die Levi’s merkenrechtelijk heeft beschermd.

Merk

Levi’s heeft het Arcuate broekzakstiksel sinds 1981 in de Benelux als beeldmerk geregistreerd. Sinds 2004 heeft zij ook een beeldmerkregistratie voor de zak in de EU. Het zijn dus niet zomaar stiksels: voor Levi’s is dit een logo. Men kan Levi’s broeken herkennen aan de achterzakken met stiksels.

Contractbreuk

Al in 2003 raakte Levi’s en Hema verstrikt in een conflict over broekzakstiksels. Destijds is de zaak geschikt onder de voorwaarde dat Hema geen gebruik meer zou maken van stiksels die bestaan uit een of meerdere gebolde lijnen die elkaar in het midden raken en naar beneden punten.

Twaalf jaar na dato verkoopt Hema echter weer broeken met stiksels die te veel op de Arcuate stiksels zouden lijken. Levi’s spant een rechtszaak aan.

Verwarringsgevaar

Het criterium om te bepalen of sprake is van een merkenrechtelijke inbreuk is verwarringsgevaar. Kan de relevante consument denken dat de Hema broeken met de stiksels in kwestie afkomstig zijn van Levi’s?

De Rechtbank oordeelde dat, hoewel de Hema stiksels niet identiek zijn aan de Arcuate stiksels, ze onmiskenbaar overeenstemmen. Ook worden beiden stiksels gebruikt op dezelfde producten, namelijk (kinder)broeken. Hema heeft nog aangevoerd dat Levi’s slechts zeer beperkt kinderbroeken verkoopt, maar dit argument werd terzijde geschoven. Bovendien oordeelde de Rechtbank dat de Arcuate stiksels bekend zijn in België.

4,43 miljoen

De Rechtbank besloot dat Hema 20 euro schadevergoeding per verkochte inbreukmakende broek aan Levi’s moet betalen. Aangezien het om 221.603 broeken ging, is Hema veroordeeld tot een schadevergoeding van 4,432,060 euro.

Hoewel Hema nog in beroep kan gaan, is deze uitspraak een wijze les voor spijkbroekfabrikanten: ga niet te dicht op de Arcuate stiksels zitten, want Levi’s zal je achter de broek zitten!