Нова постанова № 863 Правління Національного банку України (“НБУ”) від 4 грудня 2015 (“Постанова”) вступила в силу з 5 грудня 2015 року.

Постанову прийнято замість раніше прийнятої «антикризової» постанови НБУ № 581 від 3 вересня 2015 року, зі змінами, яка втратила свою силу 4 грудня 2015. Загалом, Постановою продовжено «антикризові» обмеження, введено деякі послаблення для бізнесу і запроваджено нові обмеження.

Зокрема було продовжено дію таких обмежень:

  • За винятком певних виключень, вимога щодо обов’язкового продажу 75% надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв.
  • На операції в іноземній валюті з повернення за кордон дивідендів, отриманих іноземними інвесторами.
  • Заборона дострокового погашення кредитів між українськими позичальниками та іноземними кредиторами (за деякими винятками).
  • За деякими виключеннями, заборона банкам купувати іноземну валюту для клієнтів (окрім фізичних осіб), які мають наявні кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках в банках.
  • Банкам заборонено купувати та перераховувати іноземну валюту для іноземних інвесторів у певних випадках (наприклад, для зменшення статутних капіталів юридичних осіб або виходу зі складу учасників / акціонерів господарських товариств).

Серед змін, які внесла постанова, хотіли б звернути увагу на такі:

  • Вимога обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті не розповсюджується на кредити, надані резиденту за участю іноземного експортно-кредитного агентства для виконання зобов’язань за імпортними угодами перед нерезидентами. Це стосується тільки угод, у яких іноземний кредитор здійснює перерахування коштів напряму  на рахунок нерезидента-експортера. 
  • Вимога обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті також не розповсюджується на кошти, які повертаються за ініціативою іноземного банку-отримувача протягом семи днів після дня їх перерахування (до цього – два дні), а також на грошового забезпечення (гарантії, застави, завдаток, депозит), яке нерезидент надає для участі в конкурсних торгах при здійсненні державних закупівель.
  • Обмеження у розмірі 150 000 гривень (що виражене в іноземній валюті) на місяць на переказ коштів з поточного рахунку фізичної особи не розповсюджується на безготівкові розрахунки, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та послуг для власного споживання фізичних осіб.
  • Заборона на купівлю іноземної валюти для подальшого перерахування за кордон коштів, отриманих іноземним інвестором від продажу цінних паперів українських емітентів не розповсюджується на кошти, отримані ним від продажу державних облігацій України (до цього купівля і перерахування дозволялись лише у випадку, якщо державні облігації було продано на фондових біржах).
  • НБУ має право не підтверджувати купівлю або переказ іноземної валюти, якщо виявлено ознаки здійснення банками ризикової діяльності. Також таке право надається НБУ у випадках, коли він дійшов висновку, що характер або потенційні наслідки фінансових операцій свідчать про використання банку з метою відмивання доходів, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Постанова діє до 4 березня 2016 року.