Al lange tijd probeert Donald Trump zijn merken en reputatie in China te beschermen en inbreuk tegen te gaan. Onlangs heeft hij voorlopige goedkeuring verkregen naar aanleiding van 38 aanvragen voor varianten van het merk Trump in China, onder meer voor diensten van restaurants, hotels en golfclubs.

De Trump-familie en merkregistraties Donald Trump heeft de afgelopen tien jaar meer dan honderd aanvragen in China voor diverse varianten van het merk Trump verricht voor een diversiteit aan producten en diensten, waaronder computersoftware, lingerie en golfclubs. Een deel van die aanvragen heeft ook daadwerkelijk geleid tot merkregistraties.

Er bestaan daarnaast tientallen merkregistraties voor de naam Trump die worden gebruikt door andere bedrijven. Zo zijn er in China onder meer Trump-toiletten, Trump-condooms en Trump-verf te vinden, alle zonder enige relatie tot de huidige Amerikaanse president. Ook de naam van Trump’s dochter Ivanka wordt door verschillende bedrijven gebruikt om mee te liften op haar bekendheid in China. Vorig jaar zijn al 258 merkaanvragen voor haar naam, of de gelijkluidende Chinese naam, verricht.

Deze praktijk beperkt zich niet alleen tot China. Wereldwijd worden pogingen ondernomen om de namen van Donald, Melania en Ivanka Trump te gebruiken voor een verscheidenheid aan producten. Wij schreven eerder al een artikel over merkgebruik van Melania’s naam in haar geboorteland Slovenië.

Nieuw verkregen merkrechten in China De merkaanvragen die nu zijn goedgekeurd, werden door Trump in april 2016 verricht. Het gaat voornamelijk om variaties in het Engels en Chinees op de naam ‘Donald Trump’ voor onder meer vastgoeddiensten, restaurants, kinderopvangcentra en reclamediensten. De aanvragen zijn door het China Trademark Office op 27 februari en 6 maart jongstleden gepubliceerd. De merkregistraties zijn hiermee nog niet definitief. Het gaat om een ‘preliminary approval’, wat inhoudt dat gedurende een periode van 90 dagen door derden nog oppositie kan worden ingesteld tegen de inschrijvingen. Indien er geen bezwaren zijn, zullen de merken formeel geregistreerd zijn rond eind mei/begin juni 2017.

Geen commerciële zaken als president Trump mag als president geen commerciële zaken meer doen en verklaarde eind vorig jaar middels een tweet: “Presidency. Two of my children, Don and Eric, plus executives, will manage them. No new deals will be done during my term(s) in office.” Zijn doel met de registraties zal mogelijk mede omvatten te voorkomen dat door derden financieel wordt geprofiteerd van de bekendheid van de naam Trump.

Daarnaast is het mogelijk een poging om ‘trademark squatting’ te voorkomen. Trademark squatters zijn personen of bedrijven die doelbewust namen van waardevolle buitenlandse ondernemingen in China registreren om die ondernemingen vervolgens bij betreding van de Chinese markt te dwingen het merk voor hoge bedragen te kopen.

Het is echter onduidelijk of de Trump Organization daadwerkelijk gebruik gaat maken van de merken. De keuze om al dan niet tot gebruik over te gaan kan invloed hebben op de effectiviteit van merkbescherming. Indien in China gedurende een ononderbroken periode van drie jaar na registratie zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk waarvoor het is ingeschreven, kan een derde namelijk bij de rechter vervallenverklaring van de registratie wegens niet-gebruik vorderen.