Click here to listen to the audio,

Juno Terpstra en Loes van Dijk bespreken in het kader van Internationale Vrouwendag de loonkloof tussen vrouwen en mannen en hoe de Europese wetgever deze de komende jaren wil terugdringen. Duidelijk is dat de vrijblijvendheid voor het bedrijfsleven verdwijnt en werkgevers actief aan de slag moeten met het bevorderen van gelijke beloning.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is al enige tijd onderwerp van maatschappelijk debat. En dat is terecht, laten de meest recente cijfers van Eurostat over 2021 zien. De loonkloof in Europa wordt maar langzaam kleiner en in Nederland is de ongecorrigeerde loonkloof met 13,5% zelfs nog een stuk groter dan in veel andere EU-landen. En dat terwijl het recht op gelijke beloning al sinds 1957 in het VWEU is vastgelegd en ook in Nederlandse wetgeving is verankerd.

Reden voor de Europese wetgever om met maatregelen te komen om de loonkloof in de EU verder te dichten. Vanaf 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") van kracht, die ondernemingen onder andere verplicht te rapporteren over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Daarnaast is er op Europees niveau een akkoord bereikt over een voorstel van de Europese Commissie voor een Loontransparantierichtlijn die werkgevers nieuwe informatieverplichtingen oplegt. Zo zullen zij aan hun werknemersvertegenwoordigers moeten rapporteren over de loonkloof binnen het bedrijf en werknemers informatie moeten geven over hun beloningsniveau in vergelijking met werknemers in vergelijkbare functies. Dat is een verplichting met grote impact voor werkgevers: de bewijslast wordt omgedraaid, waardoor het voor werknemers en werknemersvertegenwoordigers makkelijker wordt om misstanden aan de kaak te stellen.

Juno Terpstra, arbeidsrechtadvocaat, en Loes van Dijk, advocaat gespecialiseerd in duurzaamheidsverslaggeving en corporate governance, bespreken in deze aflevering van Stibbe Legal Insights de gevolgen van de CSRD en de Loontransparantierichtlijn voor werkgevers, de uitdagingen die deze verplichtingen meebrengen, en de wijze waarop deze wetgeving kan bijdragen aan het bevorderen van gelijke beloning voor vrouwen en mannen.