Effectieve concurrentie tussen zorgverzekeraars is van belang om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen. ACM en de NZa concluderen dat de ruimte die de zorgverzekeraars hebben om zich van elkaar te onderscheiden, beperkt is. Volgens de toezichthouders ontvangen de zorgverzekeraars sterke signalen vanuit de verzekerden om zich van elkaar te onderscheiden op het gebied van premie en keuzevrijheid van zorgaanbieders. Tevens ervaren zij onvoldoende prikkels om te investeren in kwaliteit van zorg en preventie doordat verzekerden vooral letten op prijs en keuzevrijheid. De ruimte voor differentiatie ligt met name op het gebied van dienstverlening aan verzekerden en collectieve verzekeringen. De toezichthouders verwachten echter niet dat het effect van differentiatie op die gebieden groot zal zijn. Zij zien de vormgeving van het zorgstelsel (risicovereveningssystematiek, acceptatieplicht, solidariteit, geen winstoogmerk) en het keuzegedrag van verzekerden (premie en keuzevrijheid) als belangrijke oorzaken van het gebrek aan differentiatie.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 27