Нова постанова № 996 Правління Національного банку України ("НБУ") від 31 грудня 2015 року ("Постанова") змінює існуючі «антикризові» заходи, запроваджені НБУ. Починаючи з 11 січня 2016 року буде дозволено змінювати умови кредитних договорів від нерезидентів, якщо такі зміни стосуються заміни кредитора та/або боржника за зобов’язаннями по таким договорам; та/або вносити зміни, які дозволяють здійснювати відступлення права вимоги за кредитом і позикою в іноземній валюті кредитором резидентом нерезиденту.

Для попередження можливих негативних наслідків для економіки, також було запроваджено ряд додаткових попереджувальних заходів, а саме:

  • Додаткову перевірку (що виконується обслуговуючим банком) клієнта та документів, що подаються (та таких, які, у певних випадках, були додатково запитані банком) для реєстрації договору з метою виявлення фінансових операцій, що можуть призвести до здійснення ризикової діяльності. Якщо перевірка підтверджує наявність ознак ризикових операцій, банк має відмовити у обслуговуванні операції та надсиланні документів до Національного банку України для реєстрації такого договору;
  • Збільшено термін реєстрації договору, відповідних змін в НБУ з 5 до 7 робочих днів;
  • У деяких випадках НБУ може проводити додаткову перевірку документів, що було подано для реєстрації договору. Термін такої перевірки не повинен бути більшим за 30 календарних днів та не включається до терміну реєстрації договору.