Amerika kent vele bekende wegen die vaak ook door artiesten zijn bezongen. Route 66 is er één van. Een andere bekende route is de M22. Deze weg loopt langs de oever van Lake Michigan en wordt gemarkeerd door wegenpaaltjes waarop het nummer van de weg, M22, is aangebracht. Vorig jaar werd de weg in de USA Today Top 10 van mooiste routes in de Verenigde Staten opgenomen. Een bedrijf in Michigan zag wel mogelijkheden om hier geld aan te verdienen en heeft M22 zowel als woordmerk als woord/beeldmerk geregistreerd. Inmiddels wordt er een heel scala aan producten voorzien van het merk ‘M22’ verkocht. Maar voor hoelang nog?

De staat Michigan is namelijk minder blij met de populariteit van M22 aangezien er de afgelopen jaren flink wat wegenpaaltjes werden gestolen met een schadepost van maar liefst $50.000,- als gevolg. De staat heeft maatregelen genomen om de diefstal van de paaltjes te voorkomen en neemt ook stappen om de merkregistraties ongedaan te maken.

Publiek domein
Een aantal jaar geleden betoogde de procureur-generaal van de staat Michigan dat de uitvoering van de aanduiding M22 op de wegenpaaltjes tot het publieke domein behoort en dat daarop geen merkrechten kunnen rusten. In navolging hiervan heeft de staat Michigan een verzoek tot doorhaling van de M22-merken ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau. Zij voert hierbij aan dat het merk suggereert dat er een relatie bestaat tussen de onderneming M22 en de staat Michigan. Ook zou M22 een geografische aanduiding zijn en wordt er naar de mening van de staat misbruik gemaakt van door de staat Michigan ontworpen beelden. Deze laatste claim wordt gebaseerd op het auteursrecht.

Hit the road (to court)
Naast de doorhalingsprocedure, die nog steeds loopt, heeft de staat Michigan nu ook een rechtszaak aangespannen tegen de onderneming M22. Hierin komt zij met een nieuw argument, namelijk dat het gebruik van het merk M22 verboden is op basis van bepalingen in het handboek wegenaanduidingen en verkeersborden, uitgegeven door de Federal Highway Administration (onderdeel van het ministerie van Transport).

Volgens de staat Michigan behoren bewegwijzeringen en wegaanduidingen op wegen, die door de overheid worden gefinancierd, tot het publieke domein en kunnen deze niet beschermd worden door het merken-, octrooi- of auteursrecht.

Benelux perspectief
In de Benelux kunnen wegaanduidingen in beginsel als merk worden geregistreerd zolang er maar geen verband bestaat tussen de producten en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd en het wegnummer. Zo is bijvoorbeeld A27 door Euronext ingeschreven voor onder meer diensten in het kader van effectenhandel en zijn er diverse registraties voor het merk A7 voor diensten van een makelaar die is gevestigd in Joure. Een inschrijving van een wegnummer voor bijvoorbeeld autohulpdiensten zal daarentegen waarschijnlijk worden geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Wij zijn benieuwd naar de uitspraak van de rechter en het Amerikaanse merkenbureau met betrekking tot de M22-merkregistraties. Wij houden u op de hoogte!