De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat vanaf 1 maart 2022 zowel werknemers, ondernemers, als werkzoekenden, die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt bij het UWV een budget kunnen aanvragen; het STAP-budget.

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat vanaf 1 maart 2022 zowel werknemers, ondernemers, als werkzoekenden, die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt*1 bij het UWV een budget kunnen aanvragen van maximaal EUR 1.000 inclusief btw*2 voor scholing en ontwikkeling*3. Dit wordt het ''STAP-budget'' genoemd. STAP staat voor ''Stimulering Arbeidsmarkt Positie''. De aanvragers kunnen dit budget gebruiken om de kans op het behoud van hun baan of het vinden van een nieuwe baan te vergroten. Hierbij valt te denken aan een training binnen een bepaald vakgebied, maar ook persoonlijke ontwikkelingen zoals leiderschap of communiceren. Voor de nieuwe subsidieregeling is een bedrag van EUR 218.000.000 (inclusief uitvoeringskosten en flankerend beleid) beschikbaar gesteld. De verwachting is dat op jaarbasis (slechts) circa 200.000 tot 300.000 personen een opleiding kunnen volgen.

Per persoon kan één keer per jaar - via de website van het UWV - een STAP-budget worden aangevraagd . Het STAP-budget kan alleen worden ingezet voor scholingsactiviteiten die zijn vermeld in het scholingsregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als de aanvraag is goedgekeurd (in principe binnen vier weken) wordt het budget uitbetaald aan de scholingsaanbieder. Het STAP-budget wordt alleen toegekend voor een scholing die start binnen drie maanden na sluiting van de relevante aanvraagperiode van twee maanden. Voor meerjarige opleidingen geldt een termijn van vijf maanden vanaf het einde van de aanvraagperiode.

Het STAP-budget moet worden terugbetaald als het ten onrechte is toegekend of niet aan de STAP-budgetverplichtingen is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de opleiding niet wordt afgerond of geen melding is gemaakt van relevante omstandigheden die van belang zijn voor het STAP-budget, waaronder het niet (tijdig) kunnen afronden van de opleiding. ''Afgerond'' wil zeggen dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat of dat de subsidieontvanger minstens een aanwezigheids- of deelnemingspercentage had van 80%. Ook de scholingsaanbieder kan tot terugbetaling worden verplicht, als deze niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling heeft voldaan.

Als een werknemer gebruik maakt van het STAP-budget ontslaat dat een werkgever niet van de verplichting om noodzakelijke scholing aan te bieden. Op grond van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (die uiterlijk op 1 augustus 2022 dient te worden geïmplementeerd) dient verplichte scholing kosteloos aan de werknemer te worden aangeboden. Maar met behulp van het STAP-budget kunnen de aanvragers zich voor rekening van het UWV verder ontwikkelen. Uiteraard zullen werkgevers daar ook bij gebaat zijn, omdat werknemers hierdoor mogelijk breder en langduriger kunnen worden ingezet.