In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Persbericht

Rapporten

Overige publicaties

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

(TK 2014-2015, 33 561, nr. 16)

(TK 2014-2015, 33 561, nr. 18)

(TK 2014-2015, 34 041, nr. 39)

(EK 2014-2015, 34 041, nr. A)

(EK 2014-2015, 34 041, nr. B)

(TK 2014-2015, 34 058, nr. B)

Kamervragen

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 2078)

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 2137)

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 2138)

Kennisgevingen (ontwerp)besluiten

(Staatscourant 24 april 2015, nr. 11660)

(Staatscourant 28 april 2015, nr. 11387)

(Staatscourant 7 mei 2015, nr. 12705)

Publicaties Staatsblad

(Staatsblad 24 april 2015, nr. 153)

Regelingen

(Staatscourant 1 mei 2015, nr. 12062)

Persberichten

EU – Commissie

Persberichten

Overig

EU – Wetgeving 

(Uitvoerings)verordeningen

(Pb 1 mei 2015, L 113/13)

Overig

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

EU – CEER & ERGEG

Overig