Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd waarmee de teruggave van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen wordt versimpeld. Deze teruggaaf kan op dit moment alleen nog op verzoek.

Het voorstel is dat een vermindering als correctie kan worden meegenomen in de periodieke aangifte. Tevens wordt vastgelegd dat de oninbaarheid wordt aangenomen wanneer deze na één jaar nog niet geheel is voldaan.