Vandaag heeft advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. De Bock een advies uitgebracht over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Hierbij gaat het om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als reden dat daardoor de transitievergoeding niet hoeft te worden betaald.

Mr. De Bock vindt dat het beginsel van goed werkgeverschap vereist dat een werkgever in zo’n geval op verzoek van die zieke werknemer verplicht is om het dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Nu werkgevers door het UWV per 1 april 2020 worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, is zij van mening dat een werkgever niet langer kan aanvoeren dat hij op hoge kosten wordt gejaagd door de betaling van de transitievergoeding. Die compensatie kan door de werkgever wordt aangevraagd bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Heeft de werkgever wel een gerechtvaardigd belang om de arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is diens re-integratie, dan bestaat die ontslagverplichting niet, aldus Mr. De Bock.

Het advies van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. Wanneer de uitspraak van de Hoge Raad volgt is nog niet bekend.

Klik hier voor het volledige advies van mr. De Bock.