Ilse, onze HR-manager in Ukkel, rapporteert aan de VP HR Europe, die rapporteert aan de President Europe. Is ze leidinggevende ? 

Als Ilse leidinggevende is, zal ze de werkgever vertegenwoordigen en kan ze bijgevolg geen lid van de personeelsafgevaardigde worden in het CPBW of de OR.   Onder het begrip leidinggevend personeel vallen limitatief de 2 hoogste hiërarchische niveaus :

  • de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden (niveau 1) ; en
  • de personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen (niveau 2).

Om de categorie leidinggevend personeel te definiëren, moet de notie onderneming uiteraard geïnterpreteerd worden als « technische bedrijfseenheid » (TBE). De bepaling van deze 2 niveaus is bijgevolg zeer feitelijk en in functie van de concrete taken van de verschillende personen in de TBE. Beslissingsmacht is daarbij een key factor.   In deze zaak zijn er 2 hypotheses :

  • Indien Ilse vanuit haar functie als HR-manager lid is van het management of wanneer alleen een site manager op een hoger niveau geplaatst staat op het organogram, maakt Ilse inderdaad deel uit van het leidinggevend personeel van de onderneming.
  • Indien de VP HR Europe en/of de President Europe daarentegen eveneens werkzaam zijn binnen de TBE te Ukkel, zou Ilse niet tot de eerste 2 niveaus behoren en bijgevolg niet beschouwd worden als lid van het leidinggevend personeel voor de sociale verkiezingen.