22 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» за №890 (надалі – «Постанова №890»), якою було внесено зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220, якими удосконалено механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Прийняті зміни передбачають:

  • фіксацію в договорі оренди показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду;
  • відшкодування орендодавцю – власнику земельної ділянки збитків у разі погіршення якості ґрунтового покриву орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан;
  • встановлення строку виплати орендної плати за користування земельною ділянкою та посилення відповідальності у разі її несвоєчасної виплати (штраф, пеня).

Механізм оцінки якісних показників ґрунтового покриву земельної ділянки буде введено шляхом агрохімічної паспортизації ґрунтового покриву земельної ділянки. Наразі, виготовлення такого паспорту коштує приблизно 1500 грн. на земельну ділянку, строк виконання – близько 2-х тижнів.

Така паспортизація буде обов’язковою під час передачі в оренду земель державної або комунальної власності, та рекомендована для земель приватної форми власності.

Окрім того, у разі передачі в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації, проте, жодним чином не визначено розміру інвестиції, які мають бути зроблені.

Наразі, Постанова №890 ще не набрала чинності.