Те, чого чекала більшість арбітражних керуючих, все ж таки сталося. Постановою пленуму Вищого господарського суду від 14.07.2016 №8 затверджено нову редакцію Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (див. стор.7. — Прим. ред.). Постанова набере чинності 1 жовтня 2016 року. Чого ж чекати кандидатам на призначення арбітражного керуючого у зв’язку зі змінами у системі їх відбору?

Загальна кваліфікація

Так, скасовано рівні кваліфікації арбітражних керуючих. Старою редакцією положення передбачалося 5 рівнів такої кваліфікації, присвоєння яких здійснювалося відповідно до професійних знань. Арбітражним керуючим, які тільки отримали в установленому порядку свідоцтво, автоматично присвоювався найнижчий — перший рівень кваліфікації. Питання щодо присвоєння інших рівнів вирішувалося комісією з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим при Міністерстві юстиції відповідно до Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Мін’юсту від 22.01.2013 №145/5. 

Спеціалізація на власний розсуд

Змінено підхід до визначення спеціалізації арбітражних керуючих.

За старою редакцією положення, спеціалізація арбітражних керуючих визначалась апеляційними господарськими судами згідно з їх досвідом роботи та ефективністю виконання ними повноважень арбітражного керуючого на підставі статистичних даних, наданих місцевими господарськими судами, в яких арбітражні керуючі виконували свої повноваження. Арбітражним керуючим, які отримали право на ведення діяльності арбітражного керуючого вперше, спеціалізацію визначали апеляційні господарські суди з урахуванням кількості справ про банкрутство відповідних категорій суб’єктів підприємницької діяльності та професійних даних. 

Тепер же право обирати спеціалізацію надано самим арбітражним керуючим. 

Крім того, якщо раніше спеціалізація останніх визначалась з урахуванням виконання ними повноважень арбітражного керуючого у справах про банкрутство, виходячи з приналежності суб’єкта підприємницької діяльності до видів економічної діяльності (КВЕД), форми власності, його категорії, то тепер вона буде визначатися за організаційно-правовими формами господарювання (КОПФГ) та за видами економічної діяльності (КВЕД). 

Варто також зауважити, що спеціалізація арбітражних керуючих, визначена на 2016 рік, буде дійсною до кінця року (до 31.12.2016).

Необмежена територія 

Знято обмеження територіальності виконання повноважень арбітражних керуючих. Раніше вони брали участь в автоматизованому відборі максимум у двох апеляційних округах. Тепер, за бажання, можуть брати участь в автоматизованому відборі як в одному, так і в усіх восьми апеляційних округах.

«Державна» група 

Нововведенням є те, що буде виділено окрему групу арбітражних керуючих для державних підприємств та підприємств, у яких є борги за поставлений їм природний газ. Буде підготовано перелік арбітражних керуючих, які призначатимуться на держпідприємства (де частка державної власності перевищує 50%) та підприємства, до яких у національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» або її дочірнього підприємства виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений природний газ. Обов’язок щодо підготовки переліку таких арбітражних керуючих покладено на державний орган з питань банкрутства.

Повний «автомат» 

Розширено можливості застосування автоматизованої системи. Раніше, якщо від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, надходила заява про відмову від участі у справі або не надходила заява про участь у справі протягом установленого господарським судом строку, суд призначав арбітражного керуючого без застосування автоматизованої системи. Відтепер у разі виникнення такої ситуації суд повинен буде повторно застосувати автоматизовану систему.

Не більш ніж 10 в одні руки

Зменшено кількість справ, у яких арбітражні керуючі одночасно можуть брати участь. Раніше автоматизована система виключала арбітражних керуючих з відбору в разі участі у 20 справах про банкрутство. Відтепер кількість цих справ буде обмежено 10-ма.

Відмови без наслідків

Знято обмеження щодо кількості відмов арбітражного керуючого від участі у справі. Старою редакцією було передбачено: якщо від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, тричі надходили заяви про відмову від участі у справі або не надходили заяви про участь у справі, участь арбітражного керуючого в автоматизованій системі могла бути зупинена на один рік. Нова редакція такого положення не містить.

Сподіваємося, що нове положення усуне штучно створені обмеження арбітражних керуючих у доступі до професії, а також сприятиме об’єктивному та неупередженому відбору кандидатів.