40 Knots Winery, een kleine Canadese wijnproducent, heeft het aan de stok met de Canadese supermarktketen Loblaw. 40 Knots Winery brengt namelijk een wijn op de markt met de naam Ziggy Siegerrebe en heeft hiervoor een merkaanvraag gedaan. Loblaw gebruikt al een aantal decennia het door haar geregistreerde merk Ziggy voor diverse andere producten dan wijn en vindt dat er sprake is van verwarringsgevaar.

Het uitgangspunt van merkbescherming is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Ziggy Sieberrebe

De kleine wijnproducent 40 Knots Winery uit Comox, in het Canadese British Columbia, is een kleine wijnproducent die onder meer de wijn Ziggy Siegerrebe verkoopt. Volgens 40 Knots is de naam een samenstelling van de naam van de familiehond en de Duitse druivensoort waarvan de wijn is gemaakt. Het merk werd in december 2015 door het Canadese merkenbureau geaccepteerd, waarna 40 Knots met een reclamecampagne startte. Inmiddels heeft het bedrijf veel geld aan de marketing van deze wijn uitgegeven.

Loblaw & Ziggy

Loblaw is een grote Canadese supermarktketen en zij gebruikt het merk Ziggy sinds 1971 voor diverse voorverpakte maaltijden en vleesproducten. Loblaw maakt bezwaar tegen het merk van 40 Knots omdat zij van mening is dat het merk verwarring bij het kopend publiek kan veroorzaken, zeker nu in Canada ook alcoholische producten via supermarkten mogen worden verkocht. Het publiek zou kunnen denken dat de wijn voor de supermarktketen is geproduceerd en dat het tot de huismerken behoort.

Beschikbaarheidsonderzoek

40 Knots heeft voorafgaand onderzoek in het merkenregister gedaan en vond een aantal registraties voor het merk Ziggy, maar deze waren volgens het bedrijf voor andere producten geregistreerd en niet gebruikt voor wijn. Zij acht de kans op verwarring dan ook niet aanwezig en is van mening dat zij geen inbreuk maakt op de merkrechten van Loblaw. 40 Knots en Loblaw zijn nog in gesprek over een minnelijke regeling, maar Loblaw heeft al laten weten dat wanneer partijen geen regeling kunnen treffen zij de zaak aan een rechter zal voorleggen.

Standpunt Hof van Justitie EU

Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU volgt dat de beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren veronderstelt. Die samenhang is aanwezig tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de producten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en omgekeerd.