In een arrest van 5 mei jl. bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid.

Wie in België woont en een A.O.W.-uitkering geniet, kan in België enkel verzocht worden om belasting te betalen over de uitkering als over een pensioen, indien en in de mate dat die uitkering staat voor jaren van werken in Nederland, als inwoner of als niet-inwoner, met inhouding van loonbelasting.