In 2015 zijn van alle landen de meeste merkregistraties verricht bij het nationale merkenbureau in China (China Trade Mark Office, kortweg CTMO). In totaal zijn er meer dan 2,8 miljoen merkdepots in China ingediend, een groei van 27% ten opzichte van het voorgaande jaar. De toename van het aantal merkdepots wereldwijd was 14%; de Chinese aanvragen vormen 60% van dit percentage. De groei van het aantal nationale depots onderstreept het toenemende belang van registratie van merken in China.

Namaak
China is het land waar de meeste namaakgoederen geproduceerd worden. In 2014 bleek 63% van de nagemaakte goederen die tegengehouden werden bij de Amerikaanse douane van Chinese herkomst; in de Europese Unie was dit percentage maar liefst 72%.

Om effectief op te kunnen treden tegen inbreuk uit China is een geregistreerd merk noodzakelijk. Een merkhouder heeft het exclusieve gebruiksrecht van een merk. Met een geregistreerd merk in China kan aan de bron daadkrachtig opgetreden worden tegen producenten en verkopers van namaakgoederen. Zo kan een merkhouder op basis van een geregistreerd merk instructies geven aan de Chinese douane om te voorkomen dat namaakgoederen de landsgrenzen over gaan.

Chinees merkenrecht
Het Chinees merkenrecht gaat uit van het ‘first to file’-principe: dit geeft degene die het merk als eerst registreert in beginsel het absolute recht om het merk te gebruiken voor producten en diensten in de aangewezen klassen. Het is derhalve raadzaam om zo vroeg mogelijk een registratie te verrichten.