Er is nog geen antwoord op de vragen van PvdA- kamerlid Gijs van Dijk aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over oneigenlijk gebruik van het non-concurrentiebeding. Maar beroepen met een non-concurrentiebeding ondervinden hier dagelijks hinder van.

In een opinie bijdrage in het FD betoogt Jim Margry, advocaat bij Loyens & Loeff, dat het Nederlandse concurrentiebeding aan vernieuwing toe is. Hij maakte een rondje langs de velden van andere landen in Europa en leerde dat de Nederlandse wettelijke regeling zeker niet de standaard is.

Het opiniestuk is hier te lezen.