De ACM suggereert in een persbericht dat zij (samen met de NZa) een onderzoek start of ziekenhuizen die unieke zorg verlenen hun machtspositie gebruiken en mogelijk zelfs misbruiken.

Op haar website schrijft de ACM dat zij tijdens het onderzoek naar de fusie tussen het AMC en het VUmc signalen heeft ontvangen dat ziekenhuizen hun positie op unieke zorg zouden gebruiken om de onderhandelingen met zorgverzekeraars over basiszorg en topzorg kracht bij te zetten.

Ziekenhuizen bieden vaak basiszorg en (hoog)complexe ziekenhuiszorg (topzorg) aan. Binnen de topzorg bieden sommige ziekenhuizen unieke zorg aan die elders niet geboden wordt. Bij unieke zorg kan gedacht worden aan moeilijke, dure of weinig voorkomende ingrepen. Op unieke zorg (in tegenstelling tot basiszorg en topzorg) concurreren ziekenhuizen dus niet of nauwelijks met elkaar. Volgens de signalen die de ACM ontving, zouden ziekenhuizen die positie dus gebruiken in onderhandelingen met zorgverzekeraars.

De ACM meldt vervolgens dat zij samen met de NZa een verkennend onderzoek naar dit concurrentierisico start “op grond van hun andere bevoegdheden”. Het persbericht noemt deze bevoegdheden niet bij naam.

Het is echter zeer aannemelijk dat de ACM doelt op een onderzoek naar de vraag of ziekenhuizen hun marktpositie op unieke zorg misbruiken. Zowel de ACM als de NZa bezitten bevoegdheden om daar onderzoek naar te doen. De ACM kan hoge boetes opleggen als ondernemingen misbruik maken van een economische machtspositie. De NZa kan verplichtingen opleggen aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars wanneer deze over aanmerkelijke marktmacht beschikken, zelfs indien er geen sprake is van misbruik.