Den 1 november 2018 trädde ändrade riktlinjer för granskning i det Europeiska patentverket (EPO) i kraft. I de ändrade riktlinjerna finns en ny del (G-II 3.3.1) som ger vägledning om utvärderingen av huruvida en uppfinning relaterad till artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har den nödvändiga tekniska karaktären för att den skall kunna vara patenterbar. Detta är givetvis utöver patenterbarhetskraven för nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpning.

Riktlinjerna ger följande exempel på AI- och maskininlärningsmetoder som har sådan teknisk karaktär:

  • Användning av ett neuralt nätverk i en hjärtmonitoreringsapparat för att identifiera oregelbundna hjärtslag.
  • Klassificeringen av digitala bilder, videor, ljud eller talsignaler baserade på lågnivåfunktioner (t.ex. kanter eller pixelattribut för bilder).

Med detta har EPO försökt att mer exakt definiera kraven på patenterbarhet i samband med artificiell intelligens och maskininlärning.