De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in een zienswijze haar eerdere opvattingen bijgesteld. De ACM heeft in 2015 namelijk aangegeven dat de Santeon-ziekenhuizen gezamenlijk mochten onderhandelen met zorgverzekeraars. De ACM is nu van opvatting dat deze samenwerking toch mededingingsrisico’s met zich brengt. Zorgverzekeraars moeten aldus zelf kunnen bepalen of zij met de Santeon-ziekenhuizen als groep willen onderhandelen of niet. 

In 2015 concludeerde de ACM dat de Santeon-ziekenhuizen (een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen) niet met elkaar concurreren op het gebied van borstkankerzorg en dat zij daarom als collectief mochten optrekken in onderhandelingen met zorgverzekeraars. De ACM kwam tot deze conclusie, omdat de werkgebieden van de Santeon-ziekenhuizen niet of nauwelijks overlap vertoonden.

De ACM heeft deze samenwerking onlangs opnieuw onderzocht omdat Santeon het aantal leden heeft uitgebreid, de zorginhoudelijke samenwerking is verbreed en de Santeon-ziekenhuizen ernaar streven om financiële informatie met elkaar te delen. Dit onderzoek heeft er dus toe geleid dat de ACM (op basis van nieuwe inzichten) haar initiële positie heeft gewijzigd.

De ACM heeft in haar marktonderzoek namelijk gemengde reacties ontvangen van zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars gaven aan dat gezamenlijke onderhandelingen de Santeon-ziekenhuizen in staat stelt het zorgaanbod als een blok aan elkaar te koppelen en deze ziekenhuizen zodoende hun verkooppositie (door een “alles of niets”-strategie te hanteren) in zorginkoopprocedures kunnen versterken.

Uit een kwantitatieve analyse van declaratiedata volgt overigens dat de prijzen van de Santeon-ziekenhuizen niet merkbaar zijn gestegen sinds de samenwerking. Wel sluiten de door de zorgverzekeraars geuite bezwaren aan bij recente inzichten uit bepaalde marktstudies.

De ACM neemt tevens in aanmerking dat de Santeon-ziekenhuizen grote topklinische ziekenhuizen zijn waarvan verzekerden het belangrijk vinden dat deze gecontracteerd worden. Een zorgverzekeraar kan daarom een groot aantal verzekerden verliezen als deze de Santeon-ziekenhuizen niet weet te contracteren. Het is volgens de ACM daarom aannemelijk dat zorgverzekeraars moeten meegaan in de eisen van de ziekenhuizen. Dit mededingingsrisico wordt groter als het Santeon-verband naast borstkankerzorg ook gaat onderhandelen voor andere zorg en/of als nieuwe leden zich bij Santeon aansluiten.

De ACM komt zodoende (op basis van nieuwe inzichten) tot de conclusie dat het gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars door en het uitwisselen van financiële informatie tussen de Santeon-ziekenhuizen toch mededingingsrisico’s met zich brengt. Zorgverzekeraars moeten volgens de ACM aldus zelf kunnen bepalen of zij met de Santeon-ziekenhuizen gezamenlijk willen onderhandelen of niet.

Het nieuwsbericht van ACM kan hier worden geraadpleegd.