De Commissie voor de sociale zaken heeft het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk aangenomen op 2 februari 2017. Het is nu nog wachten op de goedkeuring van het ontwerp door de plenaire Kamer en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen zullen retroactief in werking treden op 1 februari 2017. U kunt de tekst van het aangenomen wetsontwerp hieronder downloaden.