In het licht van de aanhoudende verslechterende situatie in Syrië, heeft de Raad van de Europese Unie (hierna: Raad) op 28 mei 2015 besloten tot het nemen van de volgende maatregelen betrekking hebbende op het EU sanctie regime tegen Syrië:

  1. de beperkende maatregelen geldende tegen het regime zijn verlengd tot 1 juni 2016;
  2. het verbod betrekking hebbende op de handel in illegaal verkregen cultureel erfgoed afkomstig uit Syrië geldende is in overeenstemming gebracht met VN resolutie. De VN Veiligheidsraad nam op 12 februari 2012 een resolutie aan, onder andere inhoudende een verbod op de bovengenoemde handel met betrekking tot goederen illegaal verwijdert uit Syrië;
  3. de lijst van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn is aangepast.

Klik hier voor het hele artikel.