Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe regelgeving m.b.t. woninghuur van kracht in Vlaanderen. Hiermee vindt het Vlaamse gewest aansluiting met het Waalse en Brusselse gewest die reeds eerder overgingen tot de inwerkingtreding van de decreten inzake woninghuur.

Het nieuw Vlaams Huurdecreet vervangt de Woninghuurwet, de wet zoals we deze kenden vóór 1 januari 2019, voor wat betreft de huurovereenkomsten die ondertekend worden na 1 januari 2019. Daarnaast werd er een specifiek huurregime voor studentenhuisvesting in het leven geroepen

Maar wat verandert dit nu precies? Hoe verschilt het Huurdecreet met de Woninghuurwet en hoe verhouden deze regels zich tegenover elkaar? De impact van deze nieuwe regelgeving voor makelaars is niet te onderschatten, onder meer omdat de meeste bepalingen van dwingend recht zijn (met aansprakelijkheidsrisico’s).

Wilt u daarom helemaal mee zijn met de highlights van dit uitgebreide decreet?

Kom dan naar de dagopleiding “Het Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases: deel 1 en 2”, georganiseerd doorVivo op 28 januari, 14 februari of 6 juni 2019.

Meer info over de inschrijvingen en praktische gegevens vindt u hier.