De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren afgewezen vanwege de (te) passieve opstelling van de werkgever met betrekking tot zijn herplaatsingsplicht. Werkgever heeft enkel het solliciteren van werknemer binnen haar concern gefaciliteerd en daaromtrent hulp aangeboden. Onvoldoende blijkt dat herplaatsing niet mogelijk is. Uit deze zaak volgt de verplichting om - met name voor grote werkgevers- actief inspanningen te verrichten en deze zichtbaar te maken in het kader van de herplaatsing.