De Raad van Arbitrage kent vanaf 18 november 2016 een Fast Track Bindend Adviesprocedure.

Heeft u tijdens een bouwproces op heel korte termijn een bindend advies nodig, dan kunt u gebruik maken van de Fast Track procedure bij de Raad van Arbitrage.

De Fast Track procedure ligt vast in een speciaal FT-reglement en dient door betrokken partijen te worden overeengekomen nu dit geen onderdeel uitmaakt van het Arbitragereglement van de Raad van Arbitrage. Verwijzing naar het Arbitragereglement van de Raad van Arbitrage is dus niet voldoende. In overleg met de Raad van Arbitrage kunnen van het FT-reglement afwijkende procesafspraken worden gemaakt indien dit in verband met de aard en de urgentie van het geschil gewenst is.

Een standaard Fast Track procedure betreft twee schriftelijke rondes (partijen dienen op korte termijn en gelijktijdig stukken in van gelimiteerde omvang), een zitting en een schriftelijke uitspraak (voorwaardelijk bindend advies) en kost € 7.500,00 bij 1 bindend adviseur en € 12.500,00 bij 3 bindend adviseurs (exclusief BTW).

De kostenverdeling in een Fast Track procedure is altijd 50/50 en iedere partij draagt de eigen (advocaat)kosten.

De mondelinge uitspraak volgt binnen (maximaal) 7 weken na de start van de procedure en de schriftelijke uitspraak binnen (maximaal) 9 weken na start van de procedure. Als een van partijen zich niet kan vinden in het advies van de bindend adviseur dient hij dat binnen veertien dagen na de datum van het advies schriftelijk aan de andere partij en de bindend adviseur te laten weten. Het advies is in dit geval in ieder geval bindend totdat in een na oplevering aan te spannen procedure bij de bevoegde (scheids)rechter in eerste aanleg anders is beslist. Dit betekent dat partijen tot de oplevering en gedurende de looptijd van de procedure in eerste aanleg gehouden zijn te handelen conform het advies. Als geen van partijen binnen veertien dagen na de datum van het advies van de mogelijkheid gebruik maakt om aan de andere partij en de bindend adviseur schriftelijk te berichten dat hij zich niet kan vinden in het advies, is het advies bindend.

Verdere informatie over de Fast Track procedure is te vinden op de website van de Raad van Arbitrage voor de Bouw