Het Californische bedrijf Volcano Produce Inc. is producent en distributeur van fruit en groente. Het bedrijf heeft bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) een aanvraag ingediend voor het merk GOLDENBERRY voor vers fruit. Het USPTO heeft het merk geweigerd omdat het naar haar mening beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is aangevraagd. Ondanks bezwaar hiertegen van Volcano, blijft het Amerikaanse merkenbureau bij haar standpunt.

Volcano is tegen de weigering in beroep gegaan. Het bedrijf stelt dat het fruit dat onder de naam GOLDENBERRY wordt verkocht geel is en niet goud. Goud is volgens Volcano geen kleur en wordt in haar merk als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. De originele naam is kruisbes of Kaapse kruisbes en daarom is er geen sprake van beschrijving van het product.

Het USPTO heeft een andere mening; de bes is goud van kleur. In de media, de fruitindustrie en in woordenboeken komt de term goudbes wel voor. De Latijnse term is Physalis peruviana en staat voor goudbes, ananaskers, incabes, Kaapse kruisbes of Kaapse goudbes.

Volcano haalde ook nog de U.S. Department of Agriculture’s Fresh Fruit and Vegetables Manual 2012 (USDA) aan, waarin wel de term gooseberry en cape gooseberry voorkomt maar niet de term goldenberry. Dat het USPTO dit standaardwerk niet als maatgevend ziet, wordt door Volcano betwist.

Maar het USPTO was hier niet van onder de indruk. Ondanks het feit dat goldenberry niet in de USDA voorkomt, zijn er genoeg andere naslagwerken en Google hits waarin de term wel voorkomt. Om die reden komt zij tot het besluit dat GOLDENBERRY beschrijvend is voor de producten die onder het merk verkocht worden.

Spanningsveld Er blijft een spanningsveld tussen de vanuit marketingoverwegingen vaak bestaande voorkeur voor een enigszins beschrijvende aanduiding en de juridische wenselijkheid van een onderscheidend merk dat te beschermen is.