Zilveren Kruis mag geen voorafgaande machtigingseis en cessieverbod opleggen aan haar verzekerden die thuiszorg (willen) afnemen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat heeft Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in een kort geding die aangespannen was door niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders. Zilveren Kruis had in zijn polisvoorwaarden opgenomen dat: 

  1. verzekerden vooraf toestemming van Zilveren Kruis moesten verkrijgen om zorg af te nemen bij een niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieder (machtigingvereiste); en
  2. verzekerden de vordering op Zilveren Kruis niet aan de niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieder mochten overdragen (cessieverbod).

De niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders vonden dat ze hierdoor benadeeld werden, omdat ze vanwege het machtigingsvereiste minder patiënten kregen en vanwege het cessieverbod incassorisico liepen. Volgens de voorzieningenrechter mag Zilveren Kruis niet zomaar voorbij gaan aan de belangen van de niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders. De rechtbank heeft het belang van Zilveren Kruis bij de invoering van de vereisten en de belangen van de niet-gecontracteerde zorgaanbieders die door deze vereisten worden geschaad tegen elkaar afgewogen. Zilveren Kruis voerde onder meer aan dat door deze vereisten doelmatige zorg wordt bewerkstelligd, fraude wordt tegengegaan en administratieve lasten worden verlaagd. De rechter vond echter dat Zilveren Kruis deze stellingen onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt en de stellingen van de thuiszorgaanbieders dat zij in hun belangen worden geschaad door deze vereisten onvoldoende heeft weerlegd.

LEES HIER DE VOLLEDIGE ZORG NEWS UPDATE VAN WEEK 9