08 Temmuz 2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete'de Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre:

i. Gerçek kişiler ya da temsilcileri tarafından tapu nezdinde yapılan işlemlerde resmi senede fotoğraf yapıştırılması zorunluluğu ile;

ii. Tüzel kişilerin tapu nezdinde yapacakları işlemler için verdikleri vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması zorunluluğu kaldırmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, 08 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.