De Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') heeft geadviseerd om het huidige bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg ("ggz") en in de forensische zorg ("fz") in de vorm van de dbc’s en zzp’s per 2022 te vervangen d0or een zorgprestatiemodel. De NZa en marktpartijen zijn van mening dat het huidige systeem niet meer geschikt is om de zorg op een toekomstbestendige wijze te bekostigen. Het voorgestelde zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in de zorguitgaven en zorgt ervoor dat de administratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Tevens leidt het tot verlichting van de administratieve lasten, aangezien minutenregistratie niet meer vereist is. Ook leidt het tot meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. In aanloop naar 2022 zal de bekostiging verder worden uitgewerkt en de implementatie worden voorbereid. Het advies is inmiddels aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 21.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.