Overview

Op 15 maart 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een aantal zaken nader moet gaan regelen over de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante banken.

Contents

Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, proberen financiële ondernemingen de regels uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van 2015 te omzeilen en handelen zij daarbij tegen de geest van de wet. De initiatiefnemers stellen daarom twee veranderingen voor. Ten eerste moet volgens het voorstel de vaste beloning van bestuurders ook werkelijk vast zijn en niet mede bestaan uit "aandelen in de onderneming of andere financiële instrumenten waarvan de waarde mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen in de onderneming of daaraan gekoppelde uitkeringen". Ten tweede willen de initiatiefnemers dat de minister van Financiën van tevoren moet instemmen met plannen om de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen te veranderen. Bij zijn oordeel moet de minister rekening houden met de Code Banken waarin staat dat banken “een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid” moeten voeren, waarbij “rekening wordt gehouden met (…) het maatschappelijk draagvlak”. De regels in het wetsvoorstel moeten gaan gelden voor de vijf grote Nederlandse banken die volgens de normen van de Europese Centrale Bank 'systeemrelevant' zijn. Het betreft hier ING Bank, Rabobank, ABN Amro, BNG Bank en de Volksbank.

Hier een link naar het wetsvoorstel en de toelichting.