Оподаткування ПДФО спадщини

23 березня 2017 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (далі – «Закон про оподаткування спадщини»), яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавцю. Законопроект був прийнятий Парламентом 23 лютого 2017 року.

Законом звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – «ПДФО») вартість спадщини, яку від спадкодавця одержують члени його сім’ї другого ступеня споріднення: рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки. До внесення змін чинним Податковим кодексом передбачалося звільнення від оподаткування члени родини спадкодавця лише першої лінії споріднення: батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Спадщина спадкоємців першого і другого ступенів а також об'єкти, подаровані платнику податку, що оподатковуються за нульовою ставкою, звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об’єктів спадщини для цілей оподаткування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів у вигляді спадщини/дарунка, починаючи з 1 січня 2017 року.

Оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств

23 березня 2017 року Парламент прийняв Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника» (надалі – «Закон про зміни до Податкового кодексу»).

Оскільки з 1 січня 2017 року було скасовано спеціальний режим оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств та у сільгоспвиробників виник ряд проблем із переходом на загальну систему оподаткування. Значна кількість агропідприємств належним чином не змогла скористатися законним правом на пільговий режим сплати ПДВ за 2016 рік. Основною причиною таких проблем стало блокування відповідних рахунків Державною казначейською службою України. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України, якими передбачаються можливості врахування у формулі для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних тих коштів, на які сільгоспвиробники мають законне право.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зміни до податкового кодексу стосовно платників податків з місцезнаходженням на тимчасово окупованій території

23 березня 2017 року Парламент прийняв Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Положення закону поширюватиметься на платників податків, які станом на 14 квітня 2014 року мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території. Законом скасовано звільнення від відповідальності передбаченої Податковим кодексом України. Законом встановлено не поширювати на платників податків, місцезнаходженням яких є територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення вимоги щодо заборони замовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які виробляються на цій території. Законом заборонено повернення нарахованих та сплачених за період пр��ведення антитерористичної операції сум податку на нерухоме майно а також суми плати за землю та деякі інші зміни.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року.

ВАСУ узагальнив практику застосування Митного кодексу України

13 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) прийняв постанову, якою узагальнив практики застосування адміністративними судами положень Митного кодексу України в редакції від 13 березня 2012 року.

Серед іншого судом були зроблені наступні висновки:

  • суперечності у відомостях щодо умов оплати товару в документах, додатних до вантажної митної декларації для підтвердження митної вартості товарів, не можуть бути підставою для витребування органом зборів і доходів додаткових документів у декларанта;
  • калькуляція собівартості виробника є достатнім і належним доказом для підтвердження заявленої митної вартості товару;
  • відсутність в інвойсі вказівки на реквізити зовнішньоекономічного договору саме по собі не може бути підставою для висновку про неможливість ідентифікації інвойсу щодо постачання товару, якщо така ідентифікація може бути проведена на підставі інших документів, які додаються на підтвердження митної вартості товару;
  • суд має право прийняти такий спосіб захисту прав декларанта, як зобов'язання органу доходів і зборів здійснити митне оформлення товарів за митною вартістю, заявленою декларантом;
  • право вимоги щодо повернення надмірно сплачених митних платежів виникає тільки після скасування рішення про коригування митної вартості товарів, з-за якої дана переплата сталася, і т. ін.

З усіма іншими висновками можна ознайомитися в додатку до постанови Пленуму ВАСУ від 13.03.2017 р № 2.

Листи роз’яснення

24 січня 2017 року Державна фіскальна служба України (далі – «ДФС») роз’яснила питання необхідності коригування витрат на державне медичне страхування. На думку ДФС платник податку зобов’язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору якщо такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом. Дана позиція є нечіткою та фіскальною і не відповідає основним положенням ПКУ а отже є підстави для оспорювання такої позиції.

13 лютого 2017 року ДФС роз’яснила питання сплати авансових внесків при виплаті дивідендів, зокрема, в разі, якщо сума дивідендів не перевищує значення об'єкта оподаткування товариства за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, і грошове зобов'язання відносно якого погашено, авансовий внесок з податку на прибуток, при виплаті дивідендів, товариством не нараховується і не сплачується.