Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register (Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014)

Bron: Stcrt. 2014, 15245 

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 mei 2014, nr. WJZ/14086367, tot intrekking van de Regeling tarieven bel-me-niet-register

Bron: Stcrt. 2014, 15244