Ngày 15 tháng 12, 2015, một ngày trước khi chương trình EB-5 hết hạn theo dự định (ngày 16 tháng 12), cấp cao trong Thượng Nghị Viện (“TNV”) và Hạ Nghị Viện (“HNV”) nghị định gia hạn chương trình EB-5 đến 30 tháng 9 năm 2016. Luật định chi tiết về phần mở rộng cho chương trình sẽ được trình bày trong bản dự luật sẽ được duyệt thứ sáu này theo dự kiến. Lần gia hạn này được xem là “trong suốt” vì chương trình sẽ không có sự thay đổi như gia tăng trong mức đầu tư tối thiểu, định nghĩa của những khu vực mục tiêu tạo việc làm, hoặc những cải cách khác. Tất cả những hồ sơ I-924, I-526, và I-829 sẽ được tiếp tục nhận, xử lý, và giải quyết như thường lệ cho đến khi bản dư luật mới được phát, hoặc cho đến ngày kết thúc của gia hạn của chương trình ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Liện Hiệp Đầu Tư EB-5 (The EB-5 Investment Coalition hoặc là “EB-5IC”), cùng với sự hỗ trợ của những thành viên cấp cao trong lĩnh vực, đã làm việc không mệt mỏi để biện giải cho chương trình và định kiến những biện pháp cải cách có lợi ích cho lĩnh vực EB-5. Trong năm qua, 5 bản dự luật cải cách khác nhau đã được đưa ra trong chi tiết trong Quốc Hội Hoa Kỳ, cả 5 đều đề cử các biện pháp cải cách cho sự tiến triển của chương trình. Khi chương trình EB-5 dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, chương trình khi đó đã được gia hạn tạm thời qua một bản dự luật đề xuất và kinh phí cấp bởi Chính Phủ Hoa Kỳ, một “giải pháp để được tiếp tục (kéo dài chương trình)”, cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2015. Trong tháng 11 năm 2015, một dự thảo được đưa ra bởi bộ tư pháp của TNV và HNV  lưu hành rộng rãi trong ngành EB-5, đã mở rộng qua khỏi S.1501, một bản dư luật trước bởi TNV đưa ra trong tháng 6 năm 2015. Thành viên trong lĩnh vực EB-5, gồm cả EB-5IC, đưa ra phản hồi và bình luận về bản dự thảo nói trên với mục tiêu làm chương trình EB-5 có thể hoạt động và cùng lúc đưa ra biện luận cho giải pháp bảo vệ sự liêm chính cho chương trình củng như chủ đề thực thi. Trong khi thảo luận và xem xét kéo dài, và một số thay đổi lớn đã được đồng ý qua nỗ lực của EB-5IC và đối tác, gồm có hội Bàn Tròn Bất Động Sản (The Real Estate Roundtable) và Phòng Thương Mại (The Chamber of Commerce), vẫn còn nhiều chủ trương thay đổi cần thiết để có thể đưa bản dự luật vào hoạt động. Khi vấn đề trở thành rõ ràng là một số điểm thuộc bản dự thảo nói trên cần được xem xét, phê bình, và nghiên cứu xa hơn, EB-5IC và các đối tác nhận định sự cần thiết thêm thời gian để trao đổi củng như bàn thảo về các khía cạnh khác của dự luật đưa ra, và đã gửi một lá thư đến Quốc Hội Hoa Kỳ, yêu cầu một năm gia hạn.

Trong lúc ngày 16 tháng 12 tiếp cận, cấp cao trong TNV và HNV lưu ý việc cần thêm thời gian để nghiên cứu và xem xét dự luật đề xuất cho sự tiến hành và tiến triển của chương trình EB-5, nên đã quyết định gia hạn chương trình EB-5 đến ngày 30 tháng 9 năm, cùng với các chương trình di trú khác sắp hết hạn (như visa R-1 cho nhân công tín ngưỡng, chương trình Conrad 30 waiver program cho nhân công J-1 trong ngành y, và chương trình E-verify).

Thành viên Hội đồng quản trị của EB-5IC, gồm bà Laura Reiff và ông Jeff Campion, tuyên biểu những TNS và HNS trong Quốc Hội Hoa Kỳ, những người đã làm việc không nghỉ cho vấn đề nói trên, “Chúng tôi chân thành cám ơn những ‘Nhà Vô Địch’ trong Quốc Hội; các thành viên cấp cao trong Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện, cùng các Chủ tịch và thành viên cấp cao của bộ Tư pháp. Chúng tôi đặc biệt cám ơn Thượng Nghị Sĩ (TNS) Cornyn, TNS Flake, và TNS Schumer và Hạ Nghị Sĩ Pete Sessions, những đơn vị đã bảo toàn tiếng nói của chúng tôi đã được lưu ý.”

Mười tháng tới sẻ rất quan trọng cho các thành viên trong lĩnh vực EB-5 làm việc cùng nhau và với Quốc Hội Hoa Kỳ để đảm bảo cải cách quan trọng và chính thực sẽ ban hành để bảo toàn quyền lợi chung trong lĩnh vực EB-5. EB-5IC sẽ tiếp tục làm việc không mệt nghỉ với các đối tác để đảm bảo tất cà các quyền lợi được xem xét và lưu tâm.