De Autoriteit Consument & Markt ("ACM") is in het kader van haar agendapunt van dit jaar 'prijzen van geneesmiddelen' enkele onderzoeken gestart. Zo geeft ACM aan dat weesgeneesmiddelen haar aandacht hebben. Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen met een bijzondere status, wat inhoudt dat de fabrikant het middel voor een periode van tien jaar exclusief op de markt mag brengen om bijvoorbeeld ontwikkelingskosten terug te verdienen. Een uitzondering op deze exclusiviteit is magistrale bereiding van het middel. Dit betekent dat een apotheker het middel onder bepaalde voorwaarden zelf mag bereiden. Volgens ACM kunnen dankzij magistrale bereiding mogelijk goedkopere alternatieven voor 'dure geneesmiddelen' ontstaan. ACM geeft aan er toezicht op te houden dat geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen voor magistrale bereidingen, zoals het beperken van toegang tot grondstoffen of het hanteren van onredelijke voorwaarden.

Daarnaast ziet een van de onderzoeken van ACM toe op de hoge prijzen van het middel CDCA van Leadiant. De aanleiding voor dit onderzoek was een handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter Verantwoording. Tevens is ACM een sectoronderzoek gestart naar reumamiddelen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 8.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.