De Rechtbank oordeelt in een tussenuitspraak dat aan de hand van de bestemming dient te worden vastgesteld of verhuurderheffing is verschuldigd over woningen die op de peildatum leeg staan. Dat is volgens de Rechtbank niet het geval voor woningen bestemd voor de sloop of verkoop, tenzij de woningen in afwachting van de sloop of verkoop tijdelijk zullen worden verhuurd tegen een sociale-huurprijs. Leegstaande woningen die gerenoveerd worden en de bestemming hebben om na de renovatie weer te worden verhuurd tegen een sociale-huurprijs vallen wel onder de verhuurderheffing.