Als je een merkaanvraag verricht, bestaat de kans dat de houder van een eerder ingeschreven overeenstemmend merk bezwaar maakt. Dat heeft ook de aanvrager van het merk CACTUS OF PEACE – CACTUS DE LA PAZ ervaren.

De in het Spaanse Malaga wonende Isabel Del Rio Rodriquez heeft acht jaar geleden een aanvraag ingediend om het woord/beeldmerk CACTUS OF PEACE – CACTUS DE LA PAZ als Uniemerk vast te leggen. Het merk zou moeten worden ingeschreven in het register voor diverse producten en diensten, te weten: zaden, planten, bloemen, bijbehorende opslag, distributie en transport, alsmede diensten op het gebied van plantenveredeling, tuinbouw en scholing.

Oppositie Veel vrede bracht de aanvraag niet omdat de Luxemburgse retailer Cactus SA hier bezwaar tegen maakte op basis van haar twee bestaande registraties, een voor het woordmerk CACTUS en een voor een beeldmerk CACTUS. Het bedrijf verkoopt onder meer zaden, planten en bloemen onder de naam Cactus, en diende oppositie in.

Het Europese merkenbureau gaf Cactus SA in 2012 gedeeltelijk gelijk en het merk van Isabel Del Rio Rodriquez werd als gevolg hiervan niet ingeschreven voor de verkoop van zaden, planten en bloemen en tevens plantenveredeling, tuinbouw en scholing. Wel kon het merk worden ingeschreven voor opslag, distributie en transport van zaden, planten en bloemen aangezien opposant Cactus SA daar geen gebruiksbewijs van kon overleggen, oftewel niet kon aantonen dat zij hun merk hiervoor gebruik(t)en.

Beroep Cactus SA kon zich niet in deze beslissing vinden en ging in beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof van Justitie. Op 15 juli 2015 besloot het Hof dat er wel sprake was van kans op verwarring op grond van het feit dat zaden, planten en bloemen en de detailhandel van deze producten wel worden gedekt door de geregistreerde merken van Luxemburgse bedrijf Cactus. Het bezwaar werd toegewezen en CACTUS OF PEACE – CACTUS DE LA PAZ werd niet geregistreerd.

Nu kon het Europese merkenbureau zich niet vinden in de beslissing van het Gerecht van eerste Aanleg en ging het in beroep bij het Europese Hof van Justitie en vroeg herziening van het vonnis.

Advies Advocaat Generaal De Advocaat Generaal heeft inmiddels zijn advies gegeven en bevestigt het besluit van het Gerecht van Eerste Aanleg. Dat betekent van het merk van Isabel del Rio Rodriquez, CACTUS OF PEACE – CACTUS DE LA PAZ, niet zal worden ingeschreven in het merkenregister. Een uitspraak wordt verwacht, zo leert de ervaring, binnen drie tot zes maanden waarbij het advies van de Advocaat Generaal bijna altijd wordt opgevolgd.

Kwesties als deze tonen aan dat een merkaanvraag lang kan duren. Onze adviseurs kunnen u uiteraard van dienst zijn om aanvragen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.